Rapid Test Dengue NS1 Ag

Sample Serum, Plasma atau Whole Blood

NS1 Antigen Dengue Virus

Rapid Test Dengue NS1 dalam serum, Plasma atau Whole Blood merupakan percobaan imunokromatografi in vitro, satu tahap percobaan yang didesain buat mengetahui antigen virus Dengue NS1 dalam serum orang, plasma ataupun semua darah.

Waspada Corona: Covid-19

ALKES123.COM | Rapid Test Dengue NS1 dalam serum, Plasma atau Whole Blood

Sebarkan ini: